• Info@youtaal.nl
  • 020-3342282

Bent u inburgeringsplichtig? Wilt u een mooie toekomst in Nederland? Dan is het leren
van de Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken een belangrijke stap in uw
(nieuwe) leven in Nederland.

Wij helpen u graag om deze stap te zetten. De inburgeringscursus richt zich op taalniveau A2.

Wij starten altijd met een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek doet u ook een intaketoets. Aan de hand van de resultaten van de toets bekijken wij samen welke cursus het beste bij u past. 

Voor wie:

Voor deelnemers die zich willen voorbereiden op het inburgeringsexamen of de taal willen leren tot taalniveau A2

Cursus:  In de cursus inburgering bereiden wij u voor op het inburgeringsexamen op niveau A2. De cursus bestaan uit de onderdelen:

  • Lezen,
  • Schrijven,
  • Spreken,
  • Luisteren,
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving,
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Wij werken veel met praktijkopdrachten via een persoonlijk-ontwikkelings-portfolio. Wanneer u er klaar voor bent, helpen wij u bij het aanvragen van het examen.

Wanneer:

Wij geven les op werkdagen in de ochtenden en middagen. Voor werkenden is het ook mogelijk om in de avond lessen te volgen.

U kunt snel starten met de cursus.

Duur: Na de intake overleggen hoelang uw traject duurt en hoeveel dagdelen u per week naar school komt. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een traject van 6 maanden van 2, 3 of 4 dagdelen.  U kunt het traject altijd verlengen.

Prijs: Uw trajectprijs wordt berekend aan de hand van de gekozen duur en intensiteit. Wij hanteren een prijs van €13,50 per lesuur.

Contact
Info@youtaal.nl
020-7372708

 
 

Locaties
Laan Nieuwer-Amstel 3
1182 JR Amstelveen

Stadhuisplein 2
1315 HT Almere