• Info@youtaal.nl
  • 020-3342282

Verbeter het taalniveau en de digitale vaardigheden van uw medewerkers.

Een goede beheersing van het Nederlands op de werkvloer heeft een positief effect op de inzetbaarheid, productiviteit, veiligheid en kwaliteit van uw organisatie. Daarnaast worden digitale vaardigheden steeds belangrijker op de werkvloer.

Samenwerken

Als organisatie wilt u dat collega’s, partners en klanten op uw team kunnen vertrouwen. Dat vereist dat het team goed samenwerkt, elkaar vervangt als dat nodig is en opdrachten goed worden uitgevoerd. Dat vraagt voldoende vaardigheid van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse cultuur. YouTaal is graag uw partner om taalvaardigheid en digitale vaardigheden binnen uw organisatie te verhogen.

Personeel binden en boeien

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor de persoonlijke ontwikkeling en de doorgroeimogelijkheden van de medewerker noodzakelijk. Met taal op de werkvloer en verhoging van de digitale vaardigheden biedt u als werkgever de mogelijkheid voor persoonlijke groei.

 

Een hoger taalniveau geeft uw medewerkers tevens de mogelijkheid door te stromen naar een (vak)opleiding. Kortom u investeert in uw medewerker en zijn/haar toekomst.

Veilig werken

Miscommunicatie en het niet opvolgen van veiligheidsinstructies kunnen leiden tot vervelende en zelfs gevaarlijke situaties. Met een op maat gemaakte training begrijpen uw medewerkers de diverse protocollen en procedures binnen uw bedrijf beter. Als basis worden uw documenten en instructies gebruikt. Wanneer zij voorlichtingsmateriaal beter begrijpen, bijvoorbeeld een folder over de beste tilhouding, kan onnodige uitval worden voorkomen.

Opleiding op maat

YouTaal verzorgt maatwerk taaltrainingen gebaseerd op de specifieke situatie en leerdoelen van de betreffende medewerkers. Denk daarbij aan het (beter) lezen van werkinstructies, veiligheidsprotocollen en schrijven van een werkoverdracht of aanvragen van verlof via de mail. Om goed in kaart te brengen welke behoefte er binnen uw organisatie speelt nemen wij een uitgebreide intake af. In de cursus wordt de dagelijkse praktijk van het werk bij

de lessen betrokken. Onze ervaring leert dat de meest effectieve leermethode ligt in het combineren van theorie en praktijk.

Resultaatgericht

Het is onze missie om mensen te helpen voldoende vaardig in de Nederlandse taal te worden, zodat zij kunnen meedoen in de maatschappij. En dat gunnen we iedereen. Daarom leggen we op voorhand concrete doelen vast en meten we na afloop of die doelen zijn behaald.

Ontzorgen

U kunt de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingstraject volledig aan ons overlaten. Vanaf het eerste intake gesprek zullen wij de uitvoering van uw ideeën, vastleggen in een projectplan, ontwikkelen tot een lesprogramma en uitvoeren volgens afspraak.

De investering

Wanneer wij weten hoe het maatwerktraject eruit ziet maken wij een prijsberekening voor u.

Er zijn tevens verschillende subsidiemogelijkheden voor Taal op de werkvloer. Wij zoeken graag voor u uit welke mogelijkheden er voor uw bedrijf zijn en helpen u graag met het aanvragen van de subsidie.

Contact

Hoofdkantoor YouTaal
Laan Nieuwer-Amstel 3
1182 JR Amstelveen
 
Info@youtaal.nl
020-7372708