• Info@youtaal.nl
  • 020-3342282

YouTaal streeft tijdens de inburgering naar activering van haar deelnemers. Wij zijn ervan overtuigd dat alle (ex)inburgeraars dromen en talenten hebben. Dit zijn toekomstige arbeidskrachten die graag in Nederland een bestaan willen opbouwen met perspectief op een beter leven.

Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van  het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken in de klas met participatie in de Nederlandse maatschappij een beter perspectief oplevert. Een perspectief op:

  • Het verhogen van het taalniveau (bij voorkeur naar B1)
  • Het verkrijgen van een baan
  • Mee doen in de maatschappij

In de trajecten van YouTaal wordt naast het verhogen van het taalniveau, aandacht besteed aan het vinden van werk. De taallessen worden gecombineerd met verkenning van de mogelijkheden hiertoe. De trajectbegeleider biedt indien gewenst ondersteuning gericht op het vinden van werk. Hiertoe werkt Youtaal samen met Matchez. Door de kennis en ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling kunnen wij zo concreet toepasbare vaardigheden aanleren. Waar mogelijk en gewenst zet Matchez het werkgeversnetwerk in om inburgeraars in contact te brengen met potentiële werkgevers. 

 

Door het opstellen van een begeleidingsplan krijgt iedere deelnemer een uniek traject conform eigen vaardigheden en kwaliteiten. De taalklassen zijn niet groter dan 12 deelnemers, waardoor er meer tijd en aandacht is voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de deelnemers. Gedurende het traject zal er per kandidaat een portfolio (goed CV, linked-in profiel, sollicitatiebrieven, uitkomsten onderzoek naar passende wensberoepen, uitslagen competentietest etc). Dit portfolio wordt afgerond met een eindrapportage en een advies over de voortgang.

Naast het traject “Taal en Werk” is er ook de mogelijkheid om het traject “Digitale Vaardigheden” te volgen. Dit traject richt zich op het aanleren van basisvaardigheden omtrent computergebruik, typevaardigheden en online solliciteren.

Contact

Hoofdkantoor YouTaal
Laan Nieuwer-Amstel 3
1182 JR Amstelveen
 
Info@youtaal.nl
020-7372708